xmlns:fb='http://www.facebook.com/2008/fbml' Nhật ký làm mỹ phẩm: Nguyên liệu made in Vietnam

April 21, 2012

Nguyên liệu made in Vietnam

Chủ trương của GG là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam để kích thích sản xuất trong nước. GG là một khách hàng rất khó tính, vì vậy GG luôn tìm cách để mua nguyên liệu từ những nguồn hàng tốt nhất có thể. Bạn hãy yên tâm với những sản phẩm dưới đây nhé:

No comments:

TEMPLATE ERROR: Invalid data reference post.canonicalUrl: No dictionary named: '' in: ['blog', 'skin', 'view']